Kontakt

Hvem gør hvad i Hesselager kirke?

Her på siden er en kort gennemgang af de enkelte personalegruppers arbejdsopgaver og ansvarsområder.

Præsten forestår gudstjenesterne og kirkelige handlinger og har samtaler i forbindelse med dåb, vielse, velsignelse, bisættelse og begravelse. Da hospicefunktionen er knyttet til Hesselager sogn med en kvote på 65% til sognet og 35% til hospice, fungerer præsten som hospicepræst hver onsdag samt torsdage i lige uger, hvor embedet passes af de øvrige præster i Gudme gamle kommune.

Har man brug for et menneske at tale med, kan man til enhver tid kontakte præsten, som har tavshedspligt.
Kordegnen varetager kirkebogsføringen, som bl.a. indebærer fødselsregistrering og OA- erklæring, og hun foretager navneændringer og udsteder attester. Hvis man vil have ændret sit navn, eller mangler man en attest, så kontakt kordegnen.
Organisten betjener kirkens orgel og klaver, arrangerer koncerter og engagerer solister til særlige lejligheder, samt medvirker ved konfirmandundervisning.
Kirkesangeren synger til alle gudstjenester og kirkelige handlinger.
Graveren står for klargøring og pyntning af kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger samt rengøring af kirken. Vil man have pyntet til vielser, eller få sig en snak om gravsteder, så er det graveren, man skal kontakte. Graveren står desuden for alt vedrørende kirkegården.
Kirkegården tæller foruden graveren en medarbejder, som er ansat i højsæsonen til alt forefaldende arbejde på kirkegården.
Regnskabsføreren fører kirkekassens regnskab og udarbejder forslag til budget og regnskab.