Kirkelig vejviser

Til alle livets højtider

Navneændring

Navneændring

Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. 

Navneændringer behandles i dit bopælssogn. 

 
For borgere født i Sønderjylland i fødselsregistreringskommunen. 
 
På borger.dk kan du finde mere information om navneændring og  ansøge om navneændring
 
På Familieretshusets hjemmeside kan du finde oplysninger om navneloven, lister over godkendte pige- og drengefornavne og liste over frie efternavne.

Det koster 513,- kr. (i 2021) at få behandlet en navnesag. Beløbet reguleres hvert år den 1. jan.

Betaling foregår ligeledes via borger.dk

 Læs mere på www.personregistrering.dk. Her finder du også blanketter til ansøgning om navneændring. Disse skal afleveres til kirkekontoret i dit bopælssogn. Er du født i Sønderjylland, skal blanketten dog sendes til den kommune, du er født i.

Det koster 513,- kr. (i 2021) at få behandlet en navnesag. Beløbet reguleres hvert år den 1. jan.

Betaling foregår ligeledes via borger.dk

Der kan IKKE betales via netbank. Husk at medbringe en kvittering for indbetalt gebyr sammen med ansøgningen, hvis beløbet er indbetalt på giro. Man får ikke gebyret retur, hvis navneændringen af lovmæssige grunde må afvises. Det er derfor en god idé at søge vejledning på kirkekontoret, før gebyret indbetales.

Navneændringer der foretages i forbindelse med en vielse er gebyrfri indtil 3 måneder efter vielsen, såfremt ægtefællerne opnår en form for navnefællesskab. Navneændringer for børn under 18 år, der følger forældrenes navneændring, er ligeledes gebyrfri.