Kirkelig vejviser

Til alle livets højtider

Navneændring

Navneændring

Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer.  Læs mere på www.personregistrering.dk. Her finder du også blanketter til ansøgning om navneændring. Disse skal afleveres til kirkekontoret i dit bopælssogn. Er du født i Sønderjylland, skal blanketten dog sendes til den kommune, du er født i.Der kan søges digitalt via www.borger.dk

Der skal betales et gebyr på 510 kr. at få behandlet en ansøgning om navneændring. Gebyret skal være indbetalt, når ansøgningen indleveres. Indbetalingen kan ske på giro eller elektronisk via www.personregistrering.dk. Der kan IKKE betales via netbank. Husk at medbringe en kvittering for indbetalt gebyr sammen med ansøgningen, hvis beløbet er indbetalt på giro. Man får ikke gebyret retur, hvis navneændringen af lovmæssige grunde må afvises. Det er derfor en god idé at søge vejledning på kirkekontoret, før gebyret indbetales.

Navneændringer der foretages i forbindelse med en vielse er gebyrfri indtil 3 måneder efter vielsen, såfremt ægtefællerne opnår en form for navnefællesskab. Navneændringer for børn under 18 år, der følger forældrenes navneændring, er ligeledes gebyrfri.