Kirkelig vejviser

Til alle livets højtider

Dødsfald

Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Almindeligvis sker anmeldelsen gennem en bedemand, der så tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen, men de pårørende kan også selv foretage anmeldelsen og ved henvendelse til præsten træffe aftale om tid og sted for bisættelsen/begravelsen.

Anmeldelsen  indgives via www.borger.dk  Eventuel blanket til brug for anmeldelse af et dødsfald kan findes på www.personregistrering.dk. Dødsanmeldelsen skal så afleveres sammen med lægens dødsattest, samt afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest. Selve begravelseshandlingen aftales med præsten i forbindelse med en samtale.

Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge.

Du kan finde flere oplysninger om dødsfald og begravelse på:

Kirkeministeriets borgerportal   www.km.dk/borgerinformation