Kirkelig vejviser

Til alle livets højtider

Dødsfald

Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Almindeligvis sker anmeldelsen gennem en bedemand, der så tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen, men de pårørende kan også selv foretage anmeldelsen og ved henvendelse til præsten træffe aftale om tid og sted for bisættelsen/begravelsen.

Blanketten til brug for anmeldelse af et dødsfald kan findes på www.personregistrering.dk. Dødsanmeldelsen skal afleveres sammen med lægens dødsattest, samt afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest.Anmeldelsen kan indgives vis www.borger.dk  Selve begravelseshandlingen aftales med præsten i forbindelse med en samtale.

Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge.