Kirkelig vejviser

Til alle livets højtider

Vielse

Vielse

For at blive viet i Folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem.

Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.

Før vielsen skal brudeparret på  www.borger.dk udfylde en ægteskabserklæring og få udfærdiget en prøvelsesattest eller henvende sig hos bopælskommunen . Prøvelsesattesten, der kun er gyldig i 4 måneder, skal afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på de 2 vidner, som skal være tilstede ved vielsen. Uden gyldig prøvelsesattest må præsten ikke foretage vielsen.

Før vielsen aftales tid til en vielsessamtale. Her gennemgås vielsesritualet og der træffes aftale om salmer, pynt etc.

Når man gifter sig, beholder man som udgangspunkt sit eget efternavn. Hvis I begge, eller én af jer, ønsker at tage ægtefællens navn i forbindelse med vielsen, skal I digitalt  udfylde blanketten Navneændring på bryllups­dagen, på www.borger.dk senest 15 dage før vielsen. Blanketten kan også udfyldes og afleveres i jeres bopælssogn senest 15 dage før vielsen. I forbindelse med vielse er navneændringen gebyrfri.

I er velkomne til at kontakte præsten for yderligere information.