Arrangementer

Velkommen til nyt menighedsråd

menighedsrådsvalg i Hesselager sogn

 Velkommen til nyt menighedsråd

Vi har haft menighedsrådsvalg i Hesselager sogn

Velkommen til vores nye menighedsråd:

Irene Friis

Yvonne Johansen

Annelise Pedersen

Birgit Villebro

Helle Jørgensen

Susan Rasmussen

Stedfortrædere:

Helle Hansen

Lene Foli

Orientering om afstemningsvalg:

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest tirsdag d. 18. oktober 2022.

Kandidatlisten kan indleveres hos Dorthe Andersen, Skolevej 13, 5874 Hesselager.

Der skal vælges 6 medlemmer. Kandidatlisten skal underskrives af 6 stillere.

Menighedsrådet vælges for en periode på 2 år.

Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet.