Arrangementer

Skole for Kirke og Teologi

Sæsonen 2022 - 2023 Temadage

Som sædvanlig byder kirkeskolen på en lang række emner, der berører os alle.

Der er fem temadage, som hver på deres måde belyser, hvordan det er at være

kristen i dag.  Pilgrimsvandringer er et godt supplement til kirkens andre måder at være sammen på. Kristne begreber som skyld og skam skal redefineres,

så moderne mennesker kan se deres eget liv i troens sammenhæng.

Nyere poeter som Bob Dylan giver kristendommen et nyt sprog. Og så skal vi

ikke glemme, at kristne stadig bliver forfulgt. De forfulgte kristne er altid vore

brødre og søstre, så det er også vores ansvar.

Der er desuden tre studiekredse, som hver over tre mødegange ser nærmere på

et emne. I denne sæson kan man dykke ned i den ortodokse kirke og lære dens

skønhed at kende. Man kan dykke ned i vores egen kirke og forstå kirkens

liturgi bedre end før, og man kan se, hvordan to baroksalmedigtere kan være

meget forskellige, selvom de lever i den samme tid – og hvordan deres salmer

stadig kan tale sandt også om vores liv.

Kort sagt:  der er meget at blive klogere på og meget at diskutere, og det bliver

aldrig kedeligt!

Med venlig hilsen

Johanne Fauerskov Sloth, formand for styrelsen

 

NB: Hvis man gerne vil orienterer sig nøjere og vide besked om tid og sted og evt. tilmelde sig skal man gå ind på hjemmesiden www.svendborgprovsti.dk/skole-for-kirke-og-teologi hvis man ikke har det så godt med IT skal man henvende sig telefonisk til Svendborg Provsti på tlf 62 22 50 37

Folderen ligger allerede nu i kirkerne. hent den her