Arrangementer

Menighedsrådsvalg 2020

referat orienteringsmøde

Menighedsrådsvalg 2020

Hesselager Menighedsråd har torsdag den 13. August, afholdt orienteringsmøde, forud for det kommende Menighedsrådvalg den 15. September.

På en varm sommeraften, kunne de fremmødte høre Menighedsrådsformanden orientere om aktiviteterne i de forgangne fire år, samt den periode, der venter det nye Menighedsråd. Der blev ligeledes fortalt om regler for opstilling og valgforsamling samt kort om Hesselager kirkes økonomi. 

 

Menighedsrådet i Hesselager har 6 pladser og alle medlemmer skal vælges på ny til den 2 årige periode. To af de nuværende menighedsrådsmedlemmer genopstiller og 2  bekendtgjorder deres kandidatur på mødet. Og flere kan komme til. 

Mere info og mulighed for at stille spørgsmål ved valg arrangement på Broholm den 9. September.  Opslag følger.