Arrangementer

Kortere gudstjenester og tilbud om hjemmealtergang

Nye restriktioner

Ifølge de nye retningslinjer må gudstjenesterne nu højst vare 30 minutter, og uden fællessang.

Det betyder, at vi holder gudstjenester uden altergang og kun med sang ved kirkesangeren.

Ønsker man at komme til alters kan man altid kontakte præsten for en hjemmealtergang eller få en altergang i kirkerummet.

I kirken er der nu plads til 31 kirkegængere ved gudstjenester og bisættelser.

Dog må der stadig samles 50 til udendørs bisættelser.

Man kan altid kontakte præsten for en samtale: Hanne Thordsen: 24 22 78 83