Arrangementer

Konfirmation sommer 2021

Konfirmation d. 14. og 15. august

Konfirmation sommer 2021

På grund af covid-19 har vi i samråd med forældrene valgt at flytte konfirmationen til august. Så vi holder konfirmation både lørdag d. 14. og søndag d. 15. august begge dage kl. 10.00.

Konfirmation d. 14. august kl. 10.00

Emma Heje Grønlund

Freja Wie Hermansen

Svend Christian Gundersen Holmskov

Kristine Marie Iglemose

Alma Constance Larsen

Benedikte Nissen Markvadsen

Selina Foged Mortensen

Gustav Thrane Nielsen

Jamie Michael Ankerstjerne Ormstrup

Clara Vejen Sundberg

Frederikke Ammitzbøll Meldgaard Sørensen

Caroline Wie

Konfirmation d. 15. august kl. 10.00

Anna-Bell Engholm Frederiksen

Sarah Bøilerehauge Nielsen

Jaime Ejner Bering

Casper Nielsen Duerlund

Malthe Wichmann Rasmussen

Sebastian Sørensen

Andreas Møller Kristiansen