Arrangementer

AFLYSNINGER OG MUNDBIND

Nye retningslinjer

Den 23. oktober 2020 kom statsministeren med nye restriktioner i forhold til Covid19. Det er forsamlingsforbuddet, der sænkes til 10 personer. 

Ifølge oplysninger fra Kirkeministeriet er dette ikke gældende for kirkens rum og de til kirken hørende bygninger, men vi har valgt at følge de gældende retningslinjer i konfirmandstuen af hensyn til smittefaren og  det signal, vi sender, derfor er foredraget: "Familie på farten" og tirsdagseftermidddagen i november aflyst.

Gudstjenester, kirkelige handlinger, aftensgudstjeneste og andre arrangementer i kirken er stadig underlagt bestemmelsen om een person pr m2, når der ikke synges og een person pr. 2 m2, når der synges. Dog må man sidde tættere ( i klynger), hvis man kender hinanden.

På kirkegården er forsamlingsforbuddet sænket  fra 200 personer til 50 personer ved begravelser og bisættelser. Til andre arrangementer på kirkegården sættes antallet ned til 10 personer. Disse regler trådte i kraft den 26. oktober 2020 og er gældende i 4 uger her fra.

Det er nu påbudt at bære mundbind også i kirken efter følgene bestemmelser:

 1.       Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal overholde de gældende krav om brug af mundbind, når de befinder sig i lokaler med offentlig adgang, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter.
 2.       Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet/kirken, samt når de bevæger sig rundt i lokalet/kirken.
 3.       Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten. Man behøver altså ikke mundbind, når man sidder ned i kirken til gudstjeneste eller sidder ned i sognegården til et møde eller arrangement.
 4.       Kravet omfatter ikke deltagere, der som led i en ceremoniel aktivitet fx en kirkelig/religiøs handling, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads.
 5.       Kravet omfatter heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.                                                                                                                                                                                                                                                 
 6.  Når man er i funktion i ceremonier, underviser eller optræder, skal man ikke have mundbind på.

Det er f.eks.:

 •         Når man er agerende præst i gudstjenesten.
 •          Når man er foredragsholder, udøvende musiker, underviser eller lignende
 •          Når en brud føres ind og brudeparret går ud.
 •          Når dåbsforældre bærer deres barn ind i og ud af kirken ved gudstjenestens start.
 •          Når man er én af dem, der bærer kisten ud. Det øvrige begravelsesfølge bærer mundbind.
 •          Når man som kirkegænger deltager i altergang
 •          Når man som kirkegænger rejser sig under læsninger, trosbekendelse og velsignelse.