Arrangementer

Information til brugere af kirkegården

Vedrørende tagrenovering

Der gøres opmærksom på at færdsel ved og under det opsatte stillads er på eget ansvar

Med venlig hilsen

Hesselager menighedsråd