Arrangementer

Foredrag Den 20. november kl. 14.00

Ja, min kone blev jo lokket med de to første…. – Sædelighedsfejden i Danmark

Foredrag Den 20. november kl. 14.00

Dorthe Terp Dahl

I midten af 1880’erne rasede den såkaldte sædelighedsfejde i Danmark. Det var en sag, der især optog et bedre borgerskab i byerne. Man diskuterede, om kvinder skulle have lov at have seksuelle erfaringer inden ægteskabet – ligesom mændene havde – eller om mændene snarere skulle se at blive ligesom kvinderne og leve afholdende, indtil de giftede sig. Da debatten var på sit hedeste, skrev Henrik Pontoppidan en kommentar i Politiken, hvori han skildrede landbefolkningens langt mere afslappede seksualmoral. Det førte nu til en regulær undersøgelse af almuens sædelighed, og den undersøgelse er ikke spor kedelig. Hvis vi går rundt og bilder os ind, at samliv og børn før ægteskabet, blandede familier og papfædre er noget nyt, så kan vi i alt fald godt tro om igen…