Sorggruppe i Svendborg Provsti

Ny sorggruppe starter efterår 2017

Sct. Nicolai Tjenesten

Røret er dit. Frivillig telefonvagt i Sct. Nicolai Tjenesten

Katekismuskuppet Den 3. maj kl. 19.30 i Odense Domkirke

Fyens Stift byder på en gratis reformations-begivenhed i Odense Domkirke

Katekismuskuppet Den 3. maj kl. 19.30  i  Odense Domkirke

4 maj gudstjeneste kl. 19.30

Traditionen tro højtideligholder vi befrielsesaftenen 4 maj med en aftensgudstjeneste

4 maj gudstjeneste kl. 19.30

2. pinsedagsgudstjeneste i Gudbjerglund

Traditionen tro går vi sammen med vores nabosogne om at arrangere en fælles gudstjeneste i det fri 2. pinsedag

2. pinsedagsgudstjeneste i Gudbjerglund

Studiekreds i Svendborg Provsti i anledning af Lutheråret 2017.

mulighed for at deltage i en studiekreds om kirkernes historie her på egnen!

Årets konfirmander 14. maj 2017

Her er navnene på årets konfirmander

Årets konfirmander 14. maj 2017

Der broderes på Hesselagerfrisen i konfirmandstuen

Af: Gitte Kjeldal, 55 år og journalist på Fyns Amts Avis på 25. år.

Cykeltur den 13. juni kl. 17.00

Et samarbejde mellem menighedsrådene i det gamle Gudme kommune

Cykeltur den 13. juni kl. 17.00

Vandretur den 6. september kl. 17.00

Et samarbejde mellem menighedsrådende i den gamle Gudme kommune

Vandretur den 6. september kl. 17.00